รับรองคุณภาพโดย FDA สหรัฐ อเมริกา
 
 
ที่มาของ HARA Chair
HARA CHAIR ถูกพัฒนาขึ้นจากหลักของท่านั่งขัดสมาธิ พวกเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ธรรมดาโดยมิได้ตระหนักถึงเรื่องใดๆ แต่การนั่งบนเก้าอี้ดังกล่าวทำให้กระดูกเชิงกรานกางออก ทำให้รู้สึกเมื่อย HARA CHAIR ใช้กลไกที่ทำให้กระดูกเชิงกรานหุบและทวารยกขึ้นแม้ว่าจะนั่งท่าปกติ ทำให้รู้สึกสบายขึ้น ในขณะที่เรานั่งบนเสื่อในท่าขัดสมาธิ เราจะรู้สึกว่าปลายทั้งสองของกระดูกเชิงกรานและสะดือเป็นรูปสามเหลี่ยม และทวารถูกดึงขึ้นด้านบน ในทางกลับกันเมื่อเรานั่งบนเก้าอี้ธรรมดา เราจะรู้สึกว่าทวาร ต่อมลูกหมาก และกล้ามเนื้อบริเวณถุงปัสสาวะถูกกดทับโดยน้ำหนักของตัวเอง การรักษากระดูกเชิงกรานและการคงท่าทางในการนั่งที่ถูกต้องคือที่มาของ HARA CHAIR
 
Function ของ HARA Chair
เบาะนั่ง 2 ชิ้นแนวคิดใหม่ที่คงท่าทางสบายสุด โดยทำให้กระดูกเชิงกรานเป็นรูปร่างสามเหลี่ยม คือ จุดเด่นของ HARA CHAIR ออกแบบเข้ากับโครงสร้างกระดูกเชิงกราน ใช้เบาะนั่ง 2 ชิ้นให้เกิดช่องว่างและโอบกระดูกเชิงกรานให้สบาย เบาะนั่งทั้งสองเคลื่อนที่อย่างอิสระ ทำให้ได้ท่านั่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับรูปร่างของผู้ใช้แม้เปลี่ยนท่านั่ง ทำให้ร่างกายสบายไม่เป็นภาระอยู่ตลอด การเคลื่อนที่ขึ้นลงของเบาะนั่งปรับตามรูปร่างผู้ใช้โดยอัตโนมัติ คงมุมกระดูกเชิงกรานที่ดีต่อร่างกายที่สุด (ชาย 65 องศา หญิง 85 องศา) ช่วยกระจายน้ำหนักร่างกายขณะนั่ง ทำให้โลหิตของร่างกายส่วนล่างไหลเวียนดี และไม่เป็นภาระต่อเอวและกระดูกเชิงกราน เบาะนั่งซ้ายขวาทำให้ได้ท่านั่งที่สบายและมั่นคงเสมอตามรูปร่างของผู้ใช้ การเคลื่อนที่ซ้ายขวาช่วยคลายกระดูกเชิงกรานและกล้ามเนื้อ ลดความเครียดจากการนั่งเก้าอี้นานๆ
 
จุดเด่น HARA Chair
HARA CHAIR เป็นเก้าอี้ที่เน้น function การใช้งานปรับขึ้นลงได้ สามารถปรับเอนไปข้างหลัง และสามารถ lock ตามระดับที่ต้องการได้ HARA CHAIR จะมีจุดเด่นที่นั่งแล้วจะรู้สึกสบาย ไม่เมื่อย แม้ว่าจะต้องนั่งเป็นเวลานานๆก็ตาม และเป็นเก้าอี้ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของร่างกายโดยเฉพาะ เน้นที่ design ไปที่เบาะนั่งให้แยกเป็นสองส่วนจากกัน เพื่อเป็นการกระจายแรงกดของน้ำหนักตัวขณะนั่งได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้กระดูกเชิงกรานไม่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไป ส่วนด้านหน้าของเบาะนั่งจะ slope ลงไปทำให้ต้นขาด้านหลังไม่ถูกกดทับทำให้โลหิตของร่างกายส่วนล่างหมุนเวียนได้ดีขึ้น นั่งแล้วมีความรู้สึกผ่อนคลาย
 
ทำไมเบาะนั้งของHARA CHAIRจึงแบ่งเป็นสองชิ้น
HARA CHAIR แบ่งเบาะนั่งเป็น 2 ชิ้น เพื่อออกแบบให้เข้ากับโครง สร้างกระดูกเชิงกราน ใช้เบาะนั่ง 2 ชิ้นให้เกิดช่องว่าง และโอบกระ ดูกเชิงกรานให้สบาย เบาะนั่งทั้งสองเคลื่อนที่อย่างอิสระ ทำให้ได้ท่านั่งที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับรูปร่างของคุณ...แม้จะเปลี่ยนท่านั่ง ร่างกายก็จะรู้สึกสบายอยู่เสมอ..การเคลื่อนที่ขึ้นลงของเบาะนั่งปรับ ตามรูปร่างของคุณโดยอัตโนมัติ

2922/240-241 CHANISSARA, 18TH FLOORS, ASOKE-DINDAENG ROAD, DINDAENG, BANGKOK 10400 THAILAND