URUUS
วัสดุ               :  เบาะนั่งฉีดขึ้นรูปโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทนต่อแรงกดทับพร้อมกับความนุ่มสบาย
                      :  ทนทานต่อการใช้งานเป็นเวลานาน 

 

2922/240-241 CHANISSARA, 18TH FLOORS, ASOKE-DINDAENG ROAD, DINDAENG, BANGKOK 10400 THAILAND